Nắng khuyết

06/03/2011 00:47


    Người thân thuở ấy đâu rồi?
Tôi về nhặt lại cái thời hoa xoan
        Đời người như trận bão khan
  Lá rơi xao xác mà tan nát chiều.

Tay cầm lên ngọn gió heo
            Lòng tôi nắng khuyết mưa xiêu phố


NGUYỄN XUÂN TRÃI

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nắng khuyết
    ss