Nâng cao kỹ năng quản lý thư viện

20/03/2023 17:23

Trong 2 ngày 20 và 21.3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn kỹ năng quản lý nhà nước về công tác thư viện.


Các học viên được giới thiệu về cách tạo không gian mở, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, giới thiệu sách...

Tham dự lớp tập huấn có hơn 250 công chức văn hóa, thư viện cấp xã; viên chức Thư viện cấp huyện; cán bộ chuyên môn của hệ thống thư viện công cộng... Các học viên được tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức hoạt động và dịch vụ thư viện; xu hướng đổi mới của hoạt động thư viện như tạo không gian mở, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, giới thiệu sách; gợi ý phương pháp tạo động lực, rèn luyện kỹ năng đọc sách; phương pháp trưng bày, giới thiệu sách, các hoạt động tương tác với sách...

Đây là dịp để các học viên cập nhật, trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, giải pháp thiết thực để khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý hoạt động thư viện tại địa phương, cơ sở; nâng cao hiệu quả thực hiện các đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, chuyển đổi số ngành thư viện, các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa...  

TL

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao kỹ năng quản lý thư viện
    ss