Nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường cho hội viên Hội Luật gia tỉnh Hải Dương

02/06/2023 11:54

Sáng 2.6, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về môi trường cho 110  cán bộ, hội viên Hội Luật gia tỉnh Hải Dương.


Đại diện Hội Luật gia Việt Nam giới thiệu chuyên đề môi trường và phát triển bền vững cho các hội viên

Các đại biểu tham dự được nghe các báo cáo viên tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, pháp luật về bảo vệ môi trường trong khu vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ tại tỉnh Hải Dương; vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường…

Bên cạnh việc tuyên truyền các chính sách, pháp luật mới, các đại biểu cũng đã trao đổi, hỏi đáp kiến thức, kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, phân loại rác thải tại nguồn của tỉnh.

Hiện nay, Hội Luật gia tỉnh Hải Dương có 12 tổ chức hội cấp huyện, 14 chi hội trực thuộc Hội Luật gia tỉnh và 312 chi hội cơ sở, trong đó có 223 chi hội luật gia tại các xã, phường, thị trấn với tổng số 4.657 hội viên.

(0) Bình luận
Nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường cho hội viên Hội Luật gia tỉnh Hải Dương