Nâng cao chất lượng báo cáo dư luận xã hội

26/12/2018 07:36

Sáng 25.12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban dư luận xã hội quý IV năm 2018.


 Hội nghị giao ban dư luận xã hội quý VI/2018

Toàn tỉnh hiện có 314 cộng tác viên dư luận xã hội. Trong đó, 34 cộng tác viên cấp tỉnh, 280 cộng tác viên cấp huyện. Năm 2018, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh đã chủ động nắm bắt, tổng hợp, kịp thời phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Nội dung báo cáo đa dạng, phong phú, nêu lên những vấn đề gây bức xúc, băn khoăn, thu hút sự quan tâm của xã hội. Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổng hợp 13 báo cáo gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh...

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ duy trì hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội định kỳ, xây dựng báo cáo tháng, năm, báo cáo đột xuất về tình hình dư luận xã hội. Nâng cao chất lượng báo cáo, tập trung nắm bắt dư luận xã hội về các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội; tác động của các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương đến đời sống cán bộ, đảng viên và nhân dân…

HÀ NGA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao chất lượng báo cáo dư luận xã hội
    ss