​Nam Sách: Tỷ lệ hồ sơ trả đúng hạn tăng 30%

08/10/2019 09:36

Trong quý III.2019, bộ phận "một cửa" của huyện Nam Sách đã tiếp nhận 3.615 hồ sơ, xử lý và trả đúng hạn 3.329 hồ sơ, đạt hơn 92%.


Bộ phận "một cửa" của huyện Nam Sách. Ảnh: Dương Hòa

Từ đầu năm đến nay, tỷ lệ hồ sơ xử lý và trả đúng hạn tại đây đạt gần 90%, cao hơn 30% so với cùng kỳ năm 2018. Các lĩnh vực không để hồ sơ quá hạn là nội vụ, tư pháp - hộ tịch, lao động, thương binh và xã hội, tài chính - kế hoạch, giáo dục và đào tạo...

Hiện nay, bộ phận "một cửa" của huyện Nam Sách giải quyết 100% số thủ tục hành chính của 15 lĩnh vực thuộc thẩm quyền cấp huyện.

PV

(0) Bình luận
​Nam Sách: Tỷ lệ hồ sơ trả đúng hạn tăng 30%