Nam Sách tạm cấp hơn 4,5 tỷ đồng cho các đơn vị phục vụ phòng chống dịch

02/08/2021 21:48

Đây là kinh phí tạm cấp. Trong thời gian tới, huyện sẽ cân đối các nguồn tiếp tục cấp để bảo đảm kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch.

Huyện Nam Sách vừa trích ngân sách cấp hơn 4,5 tỷ đồng cho các đơn vị phục vụ công tác phòng chống dịch. 

Cụ thể, cấp cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện hơn 2,7 tỷ đồng; 16 xã không có khu vực phong tỏa, ca mắc Covid-19, mỗi địa phương 30 triệu đồng. Riêng thị trấn Nam Sách và xã Thái Tân là địa bàn có dịch mỗi nơi được cấp 70 triệu đồng, xã Nam Hồng có một khu vực bị phong tỏa được cấp 45 triệu đồng.

Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện mỗi đơn vị được cấp 50 triệu đồng. Hiện nay, huyện có 51 chốt kiểm soát dịch trên các trục đường giao thông, mỗi chốt được nhận 5 triệu đồng. Toàn huyện hiện có 743 tổ "Covid cộng đồng", mỗi tổ nhận hỗ trợ 1 triệu đồng.

PV

(0) Bình luận
Nam Sách tạm cấp hơn 4,5 tỷ đồng cho các đơn vị phục vụ phòng chống dịch