Nam Sách: Diện tích gieo cấy vụ mùa giảm hơn 50 ha

16/05/2017 07:59

Vụ mùa năm nay, huyện Nam Sách có kế hoạch gieo cấy 4.527 ha lúa, giảm 50,4 ha so với vụ mùa năm trước.


Nguyên nhân do huyện chuyển một phần đất cấy lúa sang trồng rau màu và đất giãn dân...

Hơn 50% diện tích vụ này gieo cấy các giống lúa chất lượng cao như nếp 97, nếp DT22, Bắc thơm số 7 KBL, Nàng xuân, RVT... Huyện quy hoạch 38 vùng sản xuất các giống lúa chất lượng cao, mỗi vùng từ 10 ha trở lên với tổng diện tích 380 - 400 ha; quy hoạch 2 vùng quy mô 30 ha trở lên có hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

Vụ mùa năm nay, Nam Sách chủ trương gieo cấy trà sớm chiếm từ 30 - 35% diện tích cả vụ, còn lại là trà trung; tỷ lệ mạ sân và gieo vãi chiếm trên 96%; toàn bộ diện tích làm đất bằng máy.

Huyện cũng phấn đấu gieo trồng từ 535 ha  rau màu hè thu trở lên, trong đó trên 84% là các cây có giá trị kinh tế cao như cà chua, bí xanh, dưa, hành...

NGỌC HÙNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Sách: Diện tích gieo cấy vụ mùa giảm hơn 50 ha
    ss