Nam Sách có 2 xã đăng ký nông thôn mới kiểu mẫu

15/03/2022 15:25

Năm 2022, huyện Nam Sách có 2 xã An Lâm và Nam Tân đăng ký đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2021, xã An Lâm đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao với thu nhập bình quân 62,8 triệu đồng/người, cao gấp 2,1 lần so với năm 2014. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động có việc làm đạt 95,2%...

Năm 2019, Nam Tân là một trong 2 xã đầu tiên của huyện được công nhận chuẩn NTM nâng cao.

Ngoài 2 xã đăng ký NTM kiểu mẫu, huyện còn có 3 xã đăng ký NTM nâng cao là Đồng Lạc, Nam Trung và An Bình. 

Huyện Nam Sách hiện có 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Sách có 2 xã đăng ký nông thôn mới kiểu mẫu