Mức hỗ trợ vận chuyển rác sinh hoạt nông thôn không còn phù hợp

06/08/2022 09:06

Với mức hỗ trợ trên, doanh nghiệp vận chuyển rác thải sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay, kinh phí hỗ trợ cho đơn vị vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ điểm tập kết, trạm trung chuyển đến nhà máy xử lý được quy định tại Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 12.7.2019 của UBND tỉnh. Theo đó, chỉ có 3 mức hỗ trợ được xác định theo khoảng cách vận chuyển 15 km, từ trên 15-20 km và trên 20 km. Mức hỗ trợ cao nhất trên 20 km là 193.000 đồng/tấn. 

Trên thực tế, cung đường từ điểm thu xa nhất ở một số xã của các huyện Gia Lộc, Cẩm Giàng... đến Nhà máy xử lý rác thải APT - Seraphin Hải Dương tại xã Việt Hồng (Thanh Hà) khoảng 40-50 km. Chưa kể chi phí nhân công, xăng dầu, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị thu gom, vận chuyển đều đã tăng nhiều so với khi có Quyết định 32. Với mức hỗ trợ trên, doanh nghiệp vận chuyển rác thải sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

THÀNH VŨ (Cẩm Giàng)

(0) Bình luận
Mức hỗ trợ vận chuyển rác sinh hoạt nông thôn không còn phù hợp