Y tế - Sức khỏe

Mua bảo hiểm y tế nhưng khám chữa bệnh tỉnh khác không được thanh toán đầy đủ do trái tuyến?

TB (theo Tuổi trẻ) 18/02/2024 18:30

Bộ Y tế đã trả lời việc mua bảo hiểm y tế ở địa phương sinh sống nhưng khi khám chữa bệnh tỉnh khác không được thanh toán đầy đủ chi phí bảo hiểm do trái tuyến.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan - Ảnh: GIA HÂN

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan

Bộ Y tế đã có trả lời ý kiến cử tri một số tỉnh xung quanh vấn đề khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gửi đến trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

Trường hợp nào được xác định đúng tuyến?

Theo đó, cử tri tỉnh Bắc Giang cho rằng hiện nay người dân mua bảo hiểm y tế tại địa phương sinh sống nhưng khi đi công tác, làm ăn tại tỉnh khác bị ốm đau phải đến cơ sở y tế khám chữa bệnh không được thanh toán đầy đủ chi phí bảo hiểm y tế theo quy định do trái tuyến.

Do đó, cử tri đề nghị xem xét, điều chỉnh cho thông tuyến bảo hiểm y tế trong phạm vi cả nước để tránh thiệt thòi cho người tham gia bảo hiểm.

Trả lời nội dung này, Bộ Y tế cho hay theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đi công tác, học tập, làm việc lưu động hoặc tạm trú dưới 12 tháng tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa phương đó tương đương với tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu được ghi trên thẻ bảo hiểm y tế.

Trường hợp địa phương đó không có cơ sở y tế tương đương thì người tham gia bảo hiểm y tế được lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.

Đối với trường hợp này được xác định là đúng tuyến bảo hiểm y tế và được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế theo mức hưởng quy định.

Cũng theo Bộ Y tế, hiện tại, người tham gia bảo hiểm y tế đã được thông tuyến huyện và tuyến tỉnh trên toàn quốc.

Đối với việc mở rộng thông tuyến bảo hiểm y tế đối với tuyến Trung ương cần được nghiên cứu, xem xét để tránh quá tải cho tuyến Trung ương, tăng cường khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở tuyến cơ sở và bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế.

Mức đóng bảo hiểm y tế quy định như hiện nay tương đối phù hợp

Còn cử tri tỉnh Tiền Giang phản ánh hiện nay mức lương cơ sở tăng từ 1,4 triệu lên 1,8 triệu đồng dẫn đến phí bảo hiểm y tế tăng theo, gây ảnh hưởng rất lớn đến việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Do đó, cử tri đề nghị xem xét có kiến nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người dân.

Trả lời nội dung này, Bộ Y tế cho hay bảo hiểm y tế thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm y tế.

Về mức đóng, mức hưởng bảo hiểm y tế được quy định cụ thể trong Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn được tính toán dựa vào khả năng đóng góp của các nhóm đối tượng, mức lương cơ sở, phạm vi quyền lợi và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế.

Theo Bộ Y tế, các bộ, ngành và các đại biểu Quốc hội đã thảo luận rất kỹ trước khi quyết định.

Về những đối tượng chính sách xã hội đã được Nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế, theo Bộ Y tế gồm người nghèo, người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng... được Nhà nước đóng (100%).

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng. Người thuộc hộ gia đình nông lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng.

Trường hợp tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được giảm trừ dần từ thành viên thứ hai trở đi (người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50%, 40% mức đóng của người thứ nhất) khi tất cả thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế.

Vì vậy, Bộ Y tế nhấn mạnh mức đóng bảo hiểm y tế quy định như hiện nay là tương đối phù hợp, bảo đảm tương đối mức đóng so với mức hưởng, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế và cân đối thu chi quỹ bảo hiểm y tế.

TB (theo Tuổi trẻ)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mua bảo hiểm y tế nhưng khám chữa bệnh tỉnh khác không được thanh toán đầy đủ do trái tuyến?