Một nhân chứng rút lời khai

22/08/2014 05:39

Trong vụ việc này có nhiều điều đáng ngờ, đặc biệt, có một nhân chứng quan trọng đột ngột rút lời khai...

Trong vụ việc này có nhiều điều đáng ngờ, đặc biệt, có một nhân chứng quan trọng đột ngột rút lời khai...
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một nhân chứng rút lời khai
    ss