Mỗi cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy chọn ít nhất một công việc đột phá, sáng tạo

14/01/2022 20:54

​Chiều 14.1, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị.  

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, một số sở, ngành; trưởng, phó trưởng các phòng, ban chuyên môn của các cơ quan, tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh cùng dự.

Các đại biểu được bố trí dự tại 2 hội trường và test nhanh SARS-CoV-2 để bảo đảm phòng chống dịch Covid-19. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến điểm cầu các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng ghi nhận, biểu dương cố gắng, kết quả đạt được của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, cấp ủy cấp huyện, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu "vượt khó, tăng tốc" của tỉnh năm 2021.


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Nhấn mạnh năm 2022 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng đối với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, các đề án, quy định, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tham mưu, làm tốt việc lan tỏa mạnh mẽ khát vọng phát triển của tỉnh Hải Dương đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh, tạo sức mạnh to lớn, động lực phát triển bứt phá.

Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch, dự án, công trình trọng điểm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn cấp ủy cấp dưới tổ chức thực hiện thật tốt các chỉ đạo của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo đúng tinh thần "5 rõ", trọng tâm là thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa lề lối, phương pháp làm việc của từng cơ quan, đơn vị theo phương châm "chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả". Mỗi cơ quan lựa chọn ít nhất 1 công việc đột phá, sáng tạo để tổ chức thực hiện; đi đầu, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả làm việc của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo đúng tinh thần "3 không", "4 có", "5 rõ", "6 dám" để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng thực hiện thành công các mục tiêu năm 2022 và sự phát triển của tỉnh.


Các đại biểu được bố trí ngồi tại 2 hội trường để bảo đảm phòng chống dịch Covid-19

7 đại biểu đã tham luận tại hội nghị, đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy; ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan đảng; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp dân, xử lý kiến nghị, phản ánh của dân; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và khôi phục phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng...

Năm 2021, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã nỗ lực, tham mưu chỉ đạo triển khai có hiệu quả các mặt công tác; đổi mới phương pháp, hình thức làm việc phù hợp với thực tiễn; tham mưu chỉ đạo xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản đúng tiến độ, chất lượng. Công tác tuyên giáo, báo chí và tuyên truyền bám sát và phục vụ tích cực các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ tỉnh. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra. Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vượt chỉ tiêu được giao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh bảo đảm mục tiêu, kế hoạch. Văn phòng cấp ủy làm tốt việc ứng dụng chuyển đổi số...


Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 41 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021.


Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao kết quả năm 2021 của tỉnh Hải Dương và đề nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt để nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng của địa phương, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ khiếu kiện phức tạp, đông người. Tăng cường kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII...


HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỗi cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy chọn ít nhất một công việc đột phá, sáng tạo