Mới có 1 trang trại được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi quy mô lớn

02/08/2021 10:33

Đó là Công ty CP Giống và Thiết bị chăn nuôi Hưng Huy ở xã Định Sơn (Cẩm Giàng).

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, đến nay, toàn tỉnh mới có duy nhất trang trại chăn nuôi lợn của Công ty CP Giống và Thiết bị chăn nuôi Hưng Huy ở xã Định Sơn (Cẩm Giàng) được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn. 

Để được cấp giấy chứng nhận này, cơ sở phải đáp ứng những yêu cầu về vị trí xây dựng phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, vùng, chiến lược phát triển của ngành chăn nuôi; đáp ứng yêu cầu về mật độ chăn nuôi quy định tại khoản 5 và khoản 6 điều 53 của Luật Chăn nuôi. Trang trại có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải; có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định về bảo vệ môi trường. Hồ sơ ghi chép quá trình hoạt động, sử dụng thức ăn, thuốc thú y, vaccine và thông tin khác để bảo đảm truy xuất nguồn gốc... 

HT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mới có 1 trang trại được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi quy mô lớn