Biếm họa

Mạng xã hội "dắt mũi"

Tranh: LÊ VIẾT TRÍ 22/05/2024 08:00

Nếu không biết cảnh giác, lựa chọn thông tin thì ngày nay rất dễ bị mạng xã hội "dắt mũi".

90.90.jpg
Tranh: LÊ VIẾT TRÍ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mạng xã hội "dắt mũi"
    ss