Lượng hương tiêu thụ giảm khoảng 20%

08/10/2019 10:34

Sản lượng tiêu thụ của các làng nghề làm hương ở huyện Nam Sách như An Xá, Đông Thôn, Trực Trì (xã Quốc Tuấn) và Tống Xá (xã Thanh Quang) giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước.

​Từ đầu năm đến nay, sản lượng tiêu thụ của các làng nghề làm hương ở huyện Nam Sách như An Xá, Đông Thôn, Trực Trì (xã Quốc Tuấn) và Tống Xá (xã Thanh Quang) giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu của thị trường giảm, trong khi quy mô sản xuất ở nhiều làng nghề làm hương liên tục tăng.

Được biết, Ấn Độ đang hạn chế nhập khẩu hương từ Việt Nam nên dự báo thời gian tới, tình hình tiêu thụ các sản phẩm hương sẽ khó khăn hơn.

PV

(0) Bình luận
Lượng hương tiêu thụ giảm khoảng 20%