Giao thông - Đô thị

Lượng giấy phép lái xe được cấp tại Hải Dương tăng 73,2%

PV 10/04/2024 13:00

Từ đầu năm đến ngày 8/4, lượng giấy phép lái xe cấp mới, đổi, cấp lại tại Hải Dương tăng 73,2% so với cùng kỳ năm trước.

z5333136628301_4951453855030223a424da6cc6d80800.jpg
Người dân đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (ảnh tư liệu)

Từ đầu năm đến ngày 8/4, Sở Giao thông vận tải Hải Dương đã cấp tổng số 17.758 giấy phép lái xe. Trong đó cấp mới 9.601 giấy phép (gồm 4.982 giấy phép lái xe mô tô và 4.619 giấy phép lái xe ô tô); cấp đổi và cấp lại 8.157 giấy phép lái xe (gồm 2.506 giấy phép lái xe mô tô và 5.651 giấy phép lái xe ô tô).

So với cùng kỳ năm 2023, đã cấp tăng 7.508 giấy phép lái xe, tương đương 73,2%, gồm 5.515 giấy phép lái xe cấp mới, 1.993 giấy phép lái xe cấp đổi và cấp lại.

Sở Giao thông vận tải đã tăng cường cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia nên số giấy phép lái xe đổi trực tuyến từ đầu năm đến ngày 8/4 tăng đáng kể với 2.376 giấy phép (trong khi cùng kỳ năm 2023 chỉ cấp đổi trực tuyến 23 giấy phép lái xe).

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lượng giấy phép lái xe được cấp tại Hải Dương tăng 73,2%