Làng ơi tiếng ếch đêm mưa/Bỗng đâu từ cõi ngày xưa vọng về/Một mình tôi một triền đê/Có con ếch cốm lạc mê ánh đèn

Làng ơi tiếng ếch đêm mưa
Bỗng đâu từ cõi ngày xưa vọng về
Một mình tôi một triền đê
Có con ếch cốm lạc mê ánh đèn

Làng ơi văn vắt hồ sen
Bùn nâu trở dạ trồi lên búp hồng
Giấc trưa trốn mẹ ra đồng
Bao năm rồi vẫn phải lòng mùi hương
Làng ơi rơm rạ ngập đường
Quắt khô thân lúa còn vương gót người
Đêm đông giá buốt ngập trời
Ổ rơm thơm thảo quyện hơi mẹ nằm

Làng ơi giông bão thăng trầm
Hàng tre vẫn hát thì thầm lời xưa
Dãi dầu bao nỗi nắng mưa
Lá tre rụng kể sớm trưa chuyện làng

Đời tôi bao chuyến đò ngang
Vẫn đau đáu một cõi làng nơi xa
Chiều nay trở lại quê nhà
Bao nhiêu sợi tóc chợt òa mây bay.

NGUYỄN VĂN SONG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làng ơi!
    ss