Làng nghề tạo nhiều việc làm cho lao động trung niên ở Nam Sách

08/06/2023 10:14

Nhiều lao động trung niên tìm đến các làng nghề ở huyện Nam Sách làm việc và có mức thu nhập tốt.


Nhiều lao động trung niên tìm được việc làm với mức thu nhập ổn định ở các làng nghề của Nam Sách

Nhiều làng nghề của huyện Nam Sách đang tạo việc làm cho lao động trung niên (lao động từ 40 tuổi trở lên). Đây phần lớn là những lao động đã quá tuổi làm việc ở các doanh nghiệp tìm về các làng nghề để có thu nhập ổn định.

Tại các làng nghề, lao động trung niên có thu nhập từ 4-8 triệu đồng/người/tháng. Vào lúc cao điểm, hàng hóa tiêu thụ tốt, các cơ sở ở làng nghề có nhiều đơn hàng thì thu nhập của lao động cao tuổi có thể lên đến 9-10 triệu đồng/người/tháng. Lao động trung niên làm việc tại các làng nghề của huyện Nam Sách chiếm từ 60% trở lên, đa phần là phụ nữ.

Huyện Nam Sách hiện có 7 làng nghề, trong đó các làng nghề như hương Tống Xá (Thanh Quang), chế biến nông sản Mạn Đê (xã Nam Trung) tạo nhiều việc làm cho lao động trung niên.

 PV(0) Bình luận
Làng nghề tạo nhiều việc làm cho lao động trung niên ở Nam Sách