Góc nhìn

Làm tốt việc kiểm điểm cuối năm

MINH ANH 22/11/2023 07:30

Các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy định số 124-QĐ/TW ngày 4/10/2023 của Bộ Chính trị sẽ giúp khắc phục một số hạn chế trong kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng hằng năm.

files-library-images-site-1-20230111-web-ban-thuong-vu-tinh-uy-hai-duong-hoan-thanh-kiem-diem-tu-phe-binh-va-phe-binh-nam-2022-2-213900.jpg
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022 (ảnh tư liệu)

Cuối năm là lúc các tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tiến hành kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng. Điểm mới năm nay, việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng được thực hiện theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 4/10/2023 của Bộ Chính trị (thay thế Quy định 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018).

So với Quy định 132-QĐ/TW, Quy định số 124-QĐ/TW bổ sung một số nội dung kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng theo hướng cụ thể hơn, phù hợp thực tế. Chẳng hạn, đối với cá nhân, quy định mới xác định rõ các nội dung phải kiểm điểm với các cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Nội dung kiểm điểm của cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý rộng hơn, cao hơn so với cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đây là một điểm tiến bộ. Trước đó, Quy định 132-QĐ/TW chỉ nêu các nội dung phải kiểm điểm với cá nhân nói chung.

Quy định mới còn bổ sung thêm một số đối tượng cần kiểm điểm và xác định nhiều nội dung cụ thể trong kiểm điểm người đứng đầu.

Điều 13 Quy định số 124-QĐ/TW đề ra một yêu cầu quan trọng về trách nhiệm, thẩm quyền đánh giá, xếp loại: "Cấp ủy cấp trên trực tiếp quyết định, kiểm tra, giám sát kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại; xem xét hủy bỏ, đánh giá, xếp loại lại kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có liên quan vi phạm quy định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên". Xin nhấn mạnh ý này bởi thực tế thời gian qua cho thấy một số tổ chức, cá nhân chưa thực sự công tâm, khách quan, chưa làm tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, dẫn đến bị khiếu nại, gây dư luận xấu. Việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xem xét hủy bỏ, đánh giá, xếp loại lại là rất cần thiết với những trường hợp thực hiện không tốt quy định, có biểu hiện thiếu khách quan.

Tại Hải Dương, những năm gần đây, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị theo Quy định 132-QĐ/TW đã cho thấy nhiều kết quả, ưu điểm. Nhìn chung, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cơ bản bám sát quy định. Báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân được chuẩn bị khá chu đáo. Việc tổ chức kiểm điểm bảo đảm thời gian. Trong kiểm điểm đã đi sâu phân tích chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Đa số tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý chấp hành nghiêm việc lấy ý kiến tham gia đánh giá, xếp loại của các chủ thể theo quy định...

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy còn những báo cáo tự kiểm điểm, đánh giá của tập thể, cá nhân có chất lượng chưa tốt. Một số bản kiểm điểm nặng về kể lể thành tích, những hạn chế chưa được đánh giá sâu sắc. Ở một số nơi, trong thảo luận, tham gia góp ý vào kiểm điểm tập thể, cá nhân còn qua loa, chưa nêu rõ hạn chế, nguyên nhân của hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan. Một số trường hợp xếp loại chất lượng cá nhân lãnh đạo, quản lý còn cao hơn xếp loại chất lượng của tập thể lãnh đạo, quản lý nên cấp có thẩm quyền phải điều chỉnh lại...

Quy định số 124-QĐ/TW với những điểm mới quan trọng, tính khả thi, được kỳ vọng là biện pháp hiệu quả để khắc phục một số hạn chế, bất cập trong việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm. Do đó, các cơ quan chức năng trong tỉnh cần sớm cụ thể hóa, hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm theo Quy định số 124-QĐ/TW, bảo đảm việc kiểm điểm thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

MINH ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làm tốt việc kiểm điểm cuối năm