Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904-2/4/2024)