Kỷ luật khiển trách Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hải Dương

12/01/2023 17:23

Sáng 12.1, đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương.


Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương

Tại kỳ họp, sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Đỗ Trí Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 12, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét kết quả giải quyết tố cáo và nhận thấy đồng chí Đỗ Trí Thức có một số khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. 

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy xem xét kết quả giám sát đối với đồng chí Lương Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy đồng chí Lương Văn Việt cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ bảo đảm đúng nguyên tắc, cơ bản thực hiện đúng quy định của Trung ương và tỉnh. Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện các nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền, đồng chí Lương Văn Việt còn một số hạn chế, thiếu sót. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Lương Văn Việt tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thiếu sót, thực hiện tốt hơn công tác cán bộ trong thời gian tới.

Xem xét kết quả giải quyết tố cáo đồng chí Đồng Dũng Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Miện, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy đồng chí Đồng Dũng Mạnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Miện có thiếu sót, khuyết điểm trong việc phê duyệt và giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng bộ xã Ngũ Hùng nhiệm kỳ 2020-2025, có trường hợp cán bộ giới thiệu vào chức danh chủ chốt xã chưa bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện.

Để xảy ra thiếu sót, khuyết điểm nêu trên có trách nhiệm của Ban Tổ chức Huyện ủy và Tổ thẩm định nhân sự của Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Miện và một số tổ chức, cá nhân. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Đồng Dũng Mạnh rút kinh nghiệm về thiếu sót, khuyết điểm nêu trên; chỉ đạo các tập thể và cá nhân có liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ còn để xảy ra thiếu sót, khuyết điểm.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, Huyện ủy Thanh Miện vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Huyện ủy Thanh Miện và các tập thể, cá nhân có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Đối với kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Thị ủy, UBKT Thị ủy Kinh Môn, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy cùng với nhiều ưu điểm, Ban Thường vụ Thị ủy, UBKT Thị ủy Kinh Môn và một số đảng ủy cơ sở trực thuộc Thị ủy Kinh Môn còn có một số hạn chế, thiếu sót. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy, UBKT Thị ủy chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc cho phù hợp các quy định của Trung ương; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, UBKT cấp ủy cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Kỷ luật khiển trách Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hải Dương
ss