Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra trong 2 ngày 11-12.7

07/07/2022 19:45

Tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII sẽ tổ chức chất vấn giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công an tỉnh về các vấn đề "nóng" thực tiễn đang đặt ra.


 Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Chiều 7.7, Thường trực HĐND tỉnh họp thường kỳ tháng 7 để cho ý kiến công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII; kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí với thời gian, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII sẽ diễn ra trong 2 ngày 11-12.7. Tại kỳ họp này sẽ tổ chức hoạt động chất vấn giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công an tỉnh về các vấn đề "nóng" thực tiễn đang đặt ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh cần chuẩn bị nội dung, chương trình chất vấn sát thực tế và đáp ứng nguyện vọng của cử tri, kết nối trực tuyến với cử tri qua Cổng thông tin điện tử Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; đưa chất vấn trở thành hoạt động thường lệ trên diễn đàn HĐND tỉnh.

Cơ bản nhất trí với chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh nâng cao chất lượng, nội dung chương trình giám sát, các kiến nghị sau giám sát, tránh các cuộc giám sát dàn trải, chưa thực sự giải quyết chuyên sâu vấn đề đặt ra. 

Theo báo cáo, để chuẩn bị Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022), Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng và hoàn thành báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh; các dự thảo tờ trình, nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023...

Về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình công tác đề ra, duy trì và tổ chức họp thường kỳ, giao ban hằng tháng theo quy chế hoạt động. Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động chỉ đạo, điều hành, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh. Các phiên chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND tỉnh được chuẩn bị chu đáo, chất lượng tốt, đi đến tận cùng của vấn đề.

6 tháng cuối năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh trong việc chuẩn bị các nội dung, chương trình cho Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) và Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022)...

PHONG TUYẾT 

(0) Bình luận
Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra trong 2 ngày 11-12.7