​Kinh Môn xử lý dứt điểm 186 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi

24/10/2018 07:17

Theo UBND huyện Kinh Môn, từ đầu năm đến nay, các xã, thị trấn của huyện đã xử lý dứt điểm 186 trong tổng số 820 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi (CTTL).

Trong đó có 137 trường hợp vi phạm công trình do Xí nghiệp Khai thác CTTL huyện quản lý, 49 trường hợp vi phạm công trình do các HTX dịch vụ nông nghiệp quản lý. Một số xã xử lý tốt như Hiến Thành, Hoành Sơn, Duy Tân, An Phụ...

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm, xâm lấn các CTTL trên địa bàn huyện còn phức tạp, ảnh hưởng đến việc dẫn nước phục vụ sản xuất. Một số xã mới chỉ dừng lại ở việc lập biên bản, chưa kiên quyết xử lý. Huyện Kinh Môn yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền. Trường hợp không thuộc thẩm quyền thì phối hợp với Xí nghiệp Khai thác CTTL huyện lập hồ sơ, báo cáo UBND huyện để xem xét, xử lý theo quy định.

NGÂN HÀ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Kinh Môn xử lý dứt điểm 186 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi
    ss