Kinh Môn phấn đấu hoàn thành kích hoạt 100% tài khoản định danh điện tử trong 15 ngày

01/06/2023 06:28

Thị xã Kinh Môn phấn đấu 100% số tài khoản định danh điện tử đã đăng ký được kích hoạt trước ngày 15.6.


Hội nghị triển khai nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử của thị xã Kinh Môn sáng 31.5

Đây là mục tiêu UBND thị xã Kinh Môn đề ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử tổ chức sáng 31.5.

Mục tiêu này bảo đảm tiến độ theo kế hoạch thực hiện Đề án Ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (Đề án 06) tỉnh giao.

Thị xã Kinh Môn có 113.391 tài khoản đã đăng ký nhưng mới có 70.711 tài khoản được kích hoạt. UBND thị xã Kinh Môn sẽ tập trung kích hoạt toàn bộ tài khoản định danh điện tử ở cả mức độ 1 và mức độ 2.

Để hoàn thành mục tiêu trên, thị xã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID. Các phòng, ban quyết liệt chỉ đạo thực hiện, bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý kích hoạt tài khoản mức 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo là đơn vị đi đầu, triển khai ở các cấp học. Ngoài việc tất cả cán bộ, giáo viên kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, cần hướng dẫn học sinh từ đủ 14 tuổi trở lên đã được thu nhận tài khoản định danh điện tử kích hoạt tài khoản. Công an thị xã bố trí các điểm tiếp dân thu nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 lưu động tại các xã, phường.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kinh Môn phấn đấu hoàn thành kích hoạt 100% tài khoản định danh điện tử trong 15 ngày