Kinh Môn: Hỗ trợ kinh phí trồng tỏi tập trung quy mô vùng

08/10/2019 09:49

​UBND huyện Kinh Môn đang triển khai hỗ trợ kinh phí cho các hộ nông dân trồng cây tỏi tập trung quy mô vùng năm 2019-2020.

Theo đó, vùng từ 0,5 ha đến dưới 1 ha được hỗ trợ 360.000 đồng/sào; từ 1 ha đến dưới 2 ha hỗ trợ 420.000 đồng/ sào; từ 2 ha trở lên được hỗ trợ 510.000 đồng/sào. Nếu trồng quy mô vùng từ 2 ha trở lên sẽ được hỗ trợ thêm phân bón hữu cơ để chăm sóc, nâng cao chất lượng cây tỏi.

Việc hỗ trợ kinh phí sẽ khích lệ nông dân mở rộng sản xuất và nâng cao chất lượng cây tỏi theo hướng hữu cơ, tạo cơ sở tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) của huyện.

ĐÀO HƯƠNG

(0) Bình luận
Kinh Môn: Hỗ trợ kinh phí trồng tỏi tập trung quy mô vùng