Kim Thành: Trên 90% số lao động có việc làm thường xuyên

13/08/2019 08:30

Qua 10 năm (2010 - 2020) thực hiện chương trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, huyện Kim Thành đã đào tạo, bồi dưỡng nghề cho hơn 28.000 lao động nông thôn.


10 năm qua, huyện Kim Thành đã đào tạo, bồi dưỡng nghề cho hơn 28.000 lao động nông thôn. Trong ảnh: Người lao động làm việc tại Công ty CP Trung Kiên

Qua đó, người lao động đã chủ động lựa chọn nghề nghiệp, có cơ hội việc làm.

Toàn huyện đã tạo việc làm cho gần 21.000 lao động. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp xây dựng và tiểu thủ công nghiệp hơn 10.000 người; nông nghiệp gần 5.000 người, dịch vụ gần 4.000 người, xuất khẩu lao động gần 2.000 người. Bình quân mỗi năm huyện Kim Thành tạo việc làm mới cho khoảng 2.000 lao động. Hiện tỷ lệ lao động trong độ tuổi ở Kim Thành có việc làm thường xuyên đạt trên 90%.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kim Thành: Trên 90% số lao động có việc làm thường xuyên