Kim Thành thu ngân sách nhà nước cao nhất từ trước đến nay

26/12/2018 11:08

Năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước của huyện Kim Thành đạt hơn 287,5 tỷ đồng, vượt 153% kế hoạch, tăng 113% so với năm 2017.

Đây là năm huyện Kim Thành có số thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay. 

Nhiều khoản thu đạt cao như thu tiền sử dụng đất vượt 500% kế hoạch, tăng 191% so với năm 2018; thu thuế ngoài quốc doanh vượt 26,3% kế hoạch, tăng 10,3%; lệ phí trước bạ vượt 28,6%... Có được kết quả trên do Kim Thành đã triển khai nhiều giải pháp. Ban Chỉ đạo thu hồi nợ đọng thuế huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực rà soát, đôn đốc thu hồi nợ đến từng tổ chức, cá nhân, tập trung vào lĩnh vực ngoài quốc doanh. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị của huyện khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tổ chức đấu giá, chuyển quyền sử dụng đất...

HV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kim Thành thu ngân sách nhà nước cao nhất từ trước đến nay