Kim Thành: Tăng 3 trọng điểm phòng chống lụt bão

14/04/2021 12:34

​Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Kim Thành, năm nay huyện xây dựng phương án bảo vệ 7 trọng điểm trong phòng chống lụt bão, tăng 3 trọng điểm so với năm 2020.


Cống sông Đồn thuộc tuyến đê tả sông Rạng là một trong những trọng điểm phòng chống lụt bão của huyện Kim Thành

Các trọng điểm được bảo vệ gồm: bờ lở tả sông Lai Vu, kè Bộ Hổ, bờ lở Kim Lương, cống Thượng Đỗ, cống Lương Xá cùng ở hữu sông Kinh Môn; bờ lở Cộng Hòa, cống Sông Đồn thuộc tuyến tả sông Rạng. Kim Thành có nhiều trọng điểm cần bảo vệ nhất tỉnh trong mùa mưa bão năm 2021.

Đây là những đoạn bờ lở ở những khu vực có dòng chủ lưu áp sát bờ, nền địa chất yếu và đang có diễn biến sạt lở. Một số trọng điểm là kè, cống dưới đê được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp và xuất hiện sự cố có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới công trình đê điều. 

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kim Thành: Tăng 3 trọng điểm phòng chống lụt bão