Kim Thành hỗ trợ xây dựng 181 nhà cho người nghèo

27/03/2011 22:50

Huyện Kim Thành vừa quyết định hỗ trợ xây mới 181 ngôi nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện. Kinh phí xây dựng mỗi ngôi nhà dự kiến khoảng 50 triệu đồng.

Huyện Kim Thành vừa quyết định hỗ trợ xây mới 181 ngôi nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện. Kinh phí xây dựng mỗi ngôi nhà dự kiến khoảng 50 triệu đồng; trong đó, Trung ương hỗ trợ 6 triệu đồng; Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ.

PV

(0) Bình luận
Kim Thành hỗ trợ xây dựng 181 nhà cho người nghèo
ss