Kinh tế

Kim Thành dùng gần 2 tỷ đồng thưởng vượt thu ngân sách xây dựng 3 trụ sở công an xã

PV 01/01/2024 09:15

Huyện Kim Thành dùng gần 2 tỷ đồng thưởng vượt thu ngân sách để hỗ trợ xây dựng trụ sở Công an các xã Kim Liên, Kim Anh và thị trấn Phú Thái.

6cc7716e-a3b4-4be8-9879-f98ad98a1623(1).jpeg
Khởi công xây dựng trụ sở Công an xã Cộng Hoà ( ảnh tư liệu)

Theo Nghị quyết sử dụng nguồn tiền thưởng vượt thu với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện năm 2022 HĐND huyện Kim Thành vừa ban hành, năm 2024 huyện Kim Thành sẽ sử dụng 1 tỷ 784 triệu đồng từ nguồn thưởng vượt thu ngân sách năm 2022 để hỗ trợ xây dựng 3 trụ sở Công an xã.

Cụ thể, hỗ trợ xã Kim Liên 1, 2 tỷ đồng; xã Kim Anh 292 triệu đồng; thị trấn Phú Thái 292 triệu đồng để thực hiện xây dựng trụ sở Công an xã và 584 triệu đồng để thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư xây dựng.

Năm 2022, huyện Kim Thành đã khởi công xây dựng 8 trụ sở Công an xã gồm: Tam Kỳ, Đại Đức, Đồng Cẩm, Kim Đính, Ngũ Phúc, Kim Tân, Kim Xuyên, Cộng Hòa và sửa chữa trụ sở Công an xã Tuấn Việt từ nguồn ngân sách huyện, tỉnh, xã theo quy định.

PV
(0) Bình luận
Kim Thành dùng gần 2 tỷ đồng thưởng vượt thu ngân sách xây dựng 3 trụ sở công an xã