Kim Thành: 20 ha lúa mùa không cho thu hoạch

06/10/2017 14:38

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kim Thành, đến nay toàn huyện đã thu hoạch được hơn 200 ha lúa mùa trong tổng diện tích 4.100 ha.

Tuy nhiên, qua kiểm tra đồng ruộng cho thấy có hơn 20 ha lúa mùa không cho thu hoạch vì bị nhiễm bệnh vàng lụi (cây lúa bị lùn xuống, rễ đen, không trỗ bông được). Diện tích lúa bị bệnh tập trung tại các xã: Cộng Hòa, Thượng Vũ, Phúc Thành, Tuấn Hưng.

Kim Thành còn có gần 600 ha bị nhiễm các bệnh sâu cuốn lá nhỏ, rầy lưng trắng, bạc lá, đạo ôn, khô vằn, chuột gây hại, có nguy cơ giảm 15 - 20% năng suất.


        PV(0) Bình luận
Kim Thành: 20 ha lúa mùa không cho thu hoạch