Kiến nghị thu hồi 232 m2 đất và 644 triệu đồng

14/11/2012 16:26

Từ đầu năm đến nay, Thanh tra huyện Thanh Hà đã tiến hành 5 cuộc thanh tra hành chính, 10 cuộc thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo.


Nội dung chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực quản lý thu chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, bồi thường giải phóng mặt bằng... Qua thanh tra, đã kiến nghị thu hồi 644 triệu đồng và thu 232 m2 đất, kiến nghị xử lý 3 tập thể và 13 cá nhân có sai phạm.


PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiến nghị thu hồi 232 m2 đất và 644 triệu đồng
    ss