Kiểm tra thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực

17/08/2023 13:16

Thông qua kiểm tra thực hiện đề án, các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và địa phương khắc phục sớm những hạn chế, đề ra những giải pháp triển triển khai hiệu quả. 


Đoàn sẽ khảo sát thực tế tại Trường Cao đẳng nghề Hải Dương để đánh giá việc triển khai các ngành nghề đào tạo phù hợp với chương trình, đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh

Từ ngày 17-31.8, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030” (gọi tắt là Đề án phát triển nguồn nhân lực) kiểm tra triển khai thực hiện đề án tại hai huyện Cẩm Giàng, Kim Thành và khảo sát trực tiếp tại hai cơ sở giáo dục nghề nghiệp và hai doanh nghiệp của tỉnh. 

Tại các doanh nghiệp, đoàn sẽ kiểm tra số lượng, mức thu nhập, thâm niên của người lao động, đánh giá tỷ lệ lao động qua đào tạo và việc liên kết với các cơ sở đào tạo trong cung ứng nguồn nhân lực. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ được kiểm tra ngành nghề đào tạo, kết quả tuyển sinh và việc gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo nâng cao tay nghề. Riêng các địa phương, đoàn sẽ kiểm tra kỹ hơn về các chỉ tiêu liên quan đến phát triển nguồn nhân lực như: tỷ lệ thất nghiệp, cơ cấu lao động, nhu cầu học nghề, phát triển nghệ nhân nghề, xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân…

LAN ANH

(0) Bình luận
Kiểm tra thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực