Kiểm tra an toàn vệ sinh lao động - phòng, chống cháy, nổ

01/03/2013 13:53

Từ ngày 5 - 3 đến 14 - 3, đoàn liên ngành tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật về ATVSLĐ - PCCN tại 15 doanh nghiệp trên địa bàn.


Đây là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng, chống cháy, nổ (ATVSLĐ - PCCN) năm 2013.

Trong đó, tập trung kiểm tra công tác bảo hộ, huấn luyện, sát hạch, cấp thẻ an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Việc giám sát môi trường lao động, xử lý cấp cứu dự phòng, khám sức khoẻ định kỳ, khám sức khoẻ tuyển dụng lao động. Công tác tập huấn sơ cấp cứu tai nạn lao động, trang bị phương tiện cấp cứu, phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, biện pháp làm việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Việc bồi thường trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động, công tác phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị...

VIỆT CƯỜNG

(0) Bình luận
Kiểm tra an toàn vệ sinh lao động - phòng, chống cháy, nổ