Nhà đất

Kiểm soát thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh và bền vững

PHAN ANH 24/01/2024 17:03

Kiểm soát thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh và bền vững là một trong những nội dung được thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp UBND tỉnh Hải Dương tháng 1 (lần 3) chiều 24/1.

img_4983.jpeg
Quang cảnh phiên họp UBND tỉnh tháng 1 (lần 3)

Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu về việc kiểm soát thị trường bất động sản bảo đảm an toàn, lành mạnh và bền vững trên địa bàn tỉnh, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khẳng định đây là vấn đề cấp thiết trong thời điểm hiện nay. Việc kiểm soát thị trường bất động sản bảo đảm an toàn, lành mạnh và bền vững nhằm thực hiện các công điện của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tại Hải Dương, thời gian qua lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm đến vấn đề kiểm soát thị trường bất động sản; đồng thời có nhiều chỉ đạo liên quan đến vấn đề này nhằm bảo đảm phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực đất đai. Quan điểm của tỉnh, để giá trị bất động sản tăng cao, cần quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng; chỉ phát triển các dự án khu dân cư, đô thị đủ để tạo nguồn chi phát triển đầu tư công, phát triển văn hóa vật chất, tinh thần, an sinh xã hội, không phát triển tràn lan...

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc kiểm soát thị trường bất động sản bảo đảm an toàn, lành mạnh và bền vững trên địa bàn tỉnh rất quan trọng. Để triển khai thực hiện có hiệu quả cần có giải pháp cụ thể, thiết thực và sự tham gia ý kiến sâu kỹ của các sở, ngành, địa phương. Đề nghị Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo, trong đó cần đưa ra các giải pháp cụ thể, hiệu quả.

img_4986.jpeg
Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Đoàn báo cáo tại phiên họp về việc kiểm soát thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh

Qua tổng hợp kết quả báo cáo của UBND cấp huyện, các dự án trong kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 đã được chấp thuận hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư đạt tỷ lệ thấp (khoảng 20%). Tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh vẫn đang trầm lắng. Nhiều cuộc tổ chức bán đấu giá đất ở không có người mua, phải giảm giá và tổ chức đấu giá lại nhiều lần nhưng cũng ít được người dân quan tâm. Theo dự báo, thị trường bất động sản còn khó khăn trong một vài năm tới.

img_4989.jpeg
Chủ tịch UBND TP Hải Dương Trần Hồ Đăng phát biểu tại phiên họp

Theo Sở Xây dựng, trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án dân cư, đô thị đang triển khai thi công xây dựng hạ tầng chưa đủ điều kiện chuyển nhượng. Các dự án này khi đủ điều kiện chuyển nhượng sẽ là nguồn cung lớn. Để bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm và phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của dự án, giảm nguy cơ xảy ra tình trạng "bong bóng" bất động sản để phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, cụ thể các địa phương, sở, ngành liên quan về một số vấn đề về phát triển dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh...

PHAN ANH
(0) Bình luận
Kiểm soát thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh và bền vững