Khu công nghiệp Đại An mở rộng: Hoàn thiện trạm xử lý nước thải tập trung

29/09/2017 10:31

Công ty CP Đại An đang thi công những hạng mục cuối cùng của trạm xử lý nước thải khu công nghiệp (KCN) Đại An mở rộng.

Công ty hiện đã xây dựng xong các bể chứa, bể xử lý, đường dẫn nước thải, nhà điều hành, nhà chứa thiết bị... Hệ thống máy móc, thiết bị xử lý nước thải cũng đã được lắp đặt hoàn chỉnh.

Dự kiến, đến cuối tháng 10, trạm xử lý nước thải KCN Đại An mở rộng sẽ được đưa vào hoạt động.

Với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, công suất xử lý 2.500 m3/ngày đêm, trạm sẽ xử lý nước thải cho toàn bộ doanh nghiệp trong KCN Đại An mở rộng, bảo đảm chất lượng nước thải đạt cột A trước khi thải ra môi trường.

LÃ VỌNG



(0) Bình luận
Khu công nghiệp Đại An mở rộng: Hoàn thiện trạm xử lý nước thải tập trung
ss