Không ngại nêu gương

21/05/2017 10:19

Ðọc "Sổ ghi người tốt, việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong nhà văn hóa khu dân cư, đồng chí cán bộ đảng ủy phấn khởi nói:


- Nếu không xuống thăm cơ sở thì tôi đâu biết được chi bộ khu dân cư mình có nhiều cán bộ, đảng viên và người dân có những việc làm đáng trân trọng như thế…

- Cảm ơn anh! - một đảng viên cao tuổi đáp - Ban đầu, việc làm trên cũng chưa được nhiều người trong khu thông suốt đâu. Ðó là vì quan niệm những công việc ấy là “chuyện thường ngày” của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, có gì nổi trội đâu. Ghi chép lại không khéo sẽ bị chê là bệnh thành tích, tự cao tự đại… Nhưng rồi qua sinh hoạt, việc học tập tấm gương đạo đức cách mạng của Bác cứ thấm dần vào suy nghĩ và hành động của mọi người. Thế là từ thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, chi bộ đã có quyển sổ trên…
Ðồng chí cán bộ đảng ủy lật lại từng trang ghi chép, trong đó biểu dương đồng chí Thành tận tụy với công tác Hội Người cao tuổi, cụ Bùi đã ngoài 80 tuổi vẫn đảm đương tổ trưởng ba đoàn thể (phụ nữ, người cao tuổi, chữ thập đỏ), đồng chí Mừng tranh thủ sự giúp đỡ của tổ chức từ thiện để hỗ trợ các hộ nghèo và còn nhiều người với nhiều việc tốt khác.

- Ðó là những con người và việc làm cụ thể rất đáng nêu gương - đồng chí cán bộ đảng ủy nói - Trước đây, theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, bây giờ theo Chỉ thị 05 còn nhấn mạnh đến học tập và làm theo phong cách của Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng thì việc nêu gương của chi bộ là cách làm hay rất cần phát huy.

- Chúng tôi sẽ duy trì hình thức này và rút kinh nghiệm từ việc đăng ký đến thực hiện “làm theo Bác” của mỗi đảng viên; qua đó, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu để nêu gương. Làm tốt việc này còn giúp đánh giá cán bộ, phân loại đảng viên hằng năm chính xác hơn. Ðồng thời, cần mở rộng đến các đoàn thể quần chúng và người dân. Như vậy thì ngày càng có nhiều người tốt, việc tốt. 

- Nhưng phải biết tuyên truyền, vận động, tổ chức tốt các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị một cách thiết thực thì những gương người tốt, việc tốt mới lan tỏa rộng và có tác dụng chứ đừng chạy theo hình thức, các đồng chí ạ! - đồng chí cán bộ đảng ủy nói.

THẾ NGUYỄN

(0) Bình luận
Không ngại nêu gương
ss