Không nên xem đáp án để làm bài thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến

09/06/2023 09:00

Đợt 1 Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương diễn ra từ ngày 1 - 30.6.2023 với nội dung tìm hiểu pháp luật về lao động và việc làm.


Ảnh chụp màn hình của một người đang làm bài thi (ảnh trái). Đáp án câu hỏi trên mạng (ảnh phải)

Vừa qua, tôi thấy có trường hợp tham gia thi nhưng lại tìm đáp án trên mạng để trả lời câu hỏi. Quá trình làm bài thi có 20 câu hỏi trả lời trong thời lượng 30 phút. Người này đọc câu hỏi, sau đó nhìn sang trang web có đáp án cả 20 câu để trả lời. Dựa vào đáp án trên mạng, người này đạt kết quả 19/20 câu trả lời đúng. Việc làm bài kiểu này rất hình thức, ít tác dụng với người thi.

Người tham gia cuộc thi cần tự lực làm bài thi để phát huy hiệu quả mục đích của cuộc thi là khuyến khích tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật của các tầng lớp nhân dân. Từ những cuộc thi sau, Ban tổ chức cần chuẩn bị "ngân hàng" với số lượng lớn câu hỏi để người dân có thể tìm hiểu pháp luật được nhiều hơn và tránh việc tra cứu đáp án cuộc thi như hiện nay. 

NGỌC MAI (TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Không nên xem đáp án để làm bài thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến