Khối thi đua cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế tập trung cải cách hành chính trong năm mới

05/01/2022 20:10

​Chiều 5.1, Khối thi đua cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế tổng kết hoạt động năm 2021 và bàn giao trưởng khối thi đua năm 2022.


Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Nguyễn Thị Thu Hương bàn giao vị trí trưởng khối thi đua cho Sở Xây dựng 

Tới dự có đại diện lãnh đạo 9 đơn vị trong khối gồm các Sở, ngành: Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Liên minh HTX.

Năm 2021, các đơn vị trong khối đã chú trọng gắn công tác thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi đơn vị. Một số nội dung trong giao ước thi đua được các đơn vị quán triệt tới từng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị; tập trung chỉ đạo, khắc phục các tồn tại. Tuy nhiên, dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua lao động sản xuất của các đơn vị trong khối; việc triển khai và thực hiện công tác thi đua ở các đơn vị cấp cơ sở còn thiếu chủ động...

Năm 2022, các đơn vị trong khối tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai các phong trào tới cán bộ, công chức, viên chức; tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác cải cách hành chính các lĩnh vực do các cơ quan, đơn vị quản lý; duy trì tốt hoạt động của các tổ chức đoàn thể; triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế văn hoá công sở trong cơ quan, đơn vị...

Nhân dịp này, các đơn vị nhất trí đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Liên minh HTX nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh và Sở Công thương nhận bằng khen của UBND tỉnh. Sở Xây dựng là đơn vị trưởng khối thi đua năm 2022.

THANH HOA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khối thi đua cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế tập trung cải cách hành chính trong năm mới