Khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo

29/09/2017 05:12

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo đang được triển khai rộng rãi nhưng gặp nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ...Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho các cơ sở tôn giáo tạo điều kiện
thuận lợi trong công tác quản lý đất đai ở địa phương

Kết quả ở Ninh Giang

Ninh Giang thực hiện thí điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (SDĐ) cho các cơ sở tôn giáo (CSTG). Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ tỉnh, huyện Ninh Giang thường xuyên quan tâm đôn đốc thực hiện theo kế hoạch, chỉ đạo tổ chuyên môn tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, tham mưu cho UBND tỉnh có biện pháp giải quyết dứt điểm.

Bà Đoàn Thanh Hải, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền SDĐ (Sở Tài nguyên và Môi trường) cho biết trong quá trình triển khai đo đạc hiện trạng SDĐ, đơn vị tư vấn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như thời gian thực hiện gấp rút trong khi hệ thống tài liệu, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ không đầy đủ, độ chính xác hạn chế. Việc quản lý, cập nhật biến động đất không thực hiện được nên khâu xác định ranh giới, mốc giới theo từng thời điểm SDĐ ngoài thực địa rất khó khăn, phần lớn chỉ là xác định tương đối. Loại đất biến động qua các thời kỳ chưa bảo đảm quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc làm cơ sở thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ theo quy định.

Đến nay, đơn vị tư vấn đã triển khai, hoàn thiện công tác đo đạc hiện trạng SDĐ cho 91 trong tổng số 92 CSTG với 96điểm SDĐ trên địa bàn huyện. Văn phòng Đăng ký quyền SDĐ tổng hợp, phân loại hồ sơ dựa vào nguồn gốc SDĐ, thời điểm SDĐ trước và sau ngày 1.7.2004 để lập hồ sơ cấp  giấy chứng nhận quyền SDĐ. Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện hồ sơ của 81 CSTG, tham mưu trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ cho 53 CSTG với 53 điểm SDĐ, đạt 65,4%.

Vướng khi triển khai rộng


Từ kết quả ở Ninh Giang, Ban Chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ tỉnh quyết định triển khai ở các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh. Các CSTG trong tỉnh thường có nguồn gốc SDĐ lâu đời, hồ sơ địa chính thất lạc nhiều hoặc không chính xác. Quá trình SDĐ của các CSTG có nhiều biến động do chuyển nhượng, đổi, hiến tặng, cho mượn hoặc tự mở rộng... Những biến động này hầu hết chưa thực hiện theo quy định của pháp luật. Đây là khó khăn phổ biến ở các địa phương.

Ông Cao Xuân Thủy, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Hà cho biết công tác quản lý đất đai của một số xã, thị trấn chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng chuyển nhượng, đổi, hiến tặng quyền SDĐ không đúng quy định còn phổ biến. Một số CSTG tự mở rộng diện tích, tự xây dựng các công trình kiên cố. Đã xảy ra những trường hợp tranh chấp đất giữa CSTG với người dân, với CSTG khác.

Nhiều CSTG của huyện Kinh Môn cũng trong tình trạng tương tự. Trong đó, khó khăn, vướng mắc nhất là việc xác nhận nguồn gốc SDĐ của các CSTG qua các thời kỳ. Việc chuyển nhượng, tặng cho diễn ra khá phổ biến nhưng không có hoặc thiếu hồ sơ pháp lý liên quan. Ông Nguyễn Đình Lưu, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền SDĐ huyện Kinh Môn cho biết: "Nhiều trường hợp người cho, tặng đã mất. Không có hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng, tặng cho tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp nếu người thừa kế tài sản không thống nhất được với CSTG. Vì vậy, ưu tiên lớn nhất của chúng tôi là rà soát thật kỹ từng trường hợp, đề xuất các CSTG thỏa thuận với người được hưởng tài sản, tránh xảy ra tranh chấp, khiếu kiện". Ban Chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ huyện Kinh Môn phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát cụ thể, chặt chẽ từng trường hợp trong việc xác định ranh giới, mốc giới, nguồn gốc SDĐ để thực hiện đo đạc, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ một cách chính xác, tránh sai sót, bảo đảm đúng kế hoạch của UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ tỉnh, thời gian hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ cho các CSTG không còn nhiều trong khi khối lượng công việc tương đối lớn. Vì vậy, các địa phương trong tỉnh cần tăng cường tuyên truyền cho các CSTG về quyền và nghĩa vụ của người SDĐ theo quy định của pháp luật. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn hướng dẫn, đôn đốc các CSTG lập hồ sơ địa chính, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Các đơn vị tư vấn cần tích cực phối hợp hướng dẫn các CSTG lập báo cáo, biên bản xác định nguồn gốc SDĐ đối với những điểm phức tạp, các văn bản cần có xác nhận của địa phương. Đặc biệt, UBND tỉnh sớm bố trí kinh phí cho công tác lập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ cho các CSTG để các đơn vị tư vấn triển khai công việc một cách kịp thời, bảo đảm kế hoạch đề ra.

VỊ THỦY

(0) Bình luận
Khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo
ss