Khánh thành cầu Đông Mai

09/06/2020 06:36

Cầu Đông Mai được xây dựng thay cho bến đò Đông Mai, nối xã Nguyễn Huệ (thị xã Đông Triều) với phường Văn Đức (Chí Linh).


Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu


Sáng 8.6, tại thị xã Đông Triều, UBND tỉnh Quảng Ninh khánh thành cầu Đông Mai được xây dựng thay cho bến đò Đông Mai nối xã Nguyễn Huệ (Đông Triều) với phường Văn Đức (Chí Linh). 

Cầu Đông Mai dài trên 127 m, rộng 10 m. UBND thị xã Đông Triều xây dựng 5,4 km đường nối cầu với quốc lộ 18A. Công trình có tổng số vốn đầu tư gần 96,2 tỷ đồng, trong đó 70% kinh phí do UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ, còn lại là kinh phí của UBND thị xã Đông Triều.

Cầu Đông Mai được đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giữa 2 xã nói riêng và giữa tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh nói chung.

PV

(0) Bình luận
Khánh thành cầu Đông Mai