Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

22/01/2021 07:08

Sáng 22.1, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII khai mạc Hội nghị lần thứ 3.


Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị tập trung xem xét, thảo luận về các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa XVII (2020-2025) và năm 2021 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Hội nghị cũng xem xét những công việc quan trọng do BTV Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện giữa 2 kỳ hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


 Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị 

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; thủ trưởng một số sở, ngành, đoàn thể không phải là Tỉnh ủy viên; Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; phó trưởng các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh những vấn đề đưa ra thảo luận tại Hội nghị lần này rất quan trọng; nhất là thảo luận thống nhất Quy chế làm việc, Chương trình làm việc và Chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành khoá XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 với yêu cầu đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII. 

Thời gian làm việc của hội nghị chỉ trong 1 ngày với nhiều nội dung quan trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu làm việc tập trung, tích cực tham gia nhiều ý kiến bổ ích, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề; thể hiện sự đổi mới, dân chủ trong sinh hoạt cũng như trách nhiệm và vai trò đóng góp của mỗi đồng chí trên cương vị công tác của mình (Toàn văn phát biểu khai mạc hội nghị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng).  


Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đọc tờ trình

Ngay sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đọc tờ trình của BTV Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 (Tập trung cao thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp).


Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đọc các dự thảo tờ trình

Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đọc các dự thảo tờ trình về kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (Kiểm tra, giám sát để khắc phục ngay các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội).


Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đọc các dự thảo tờ trình

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đọc dự thảo tờ trình về Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đọc dự thảo các tờ trình về Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa XVII (2020-2025) và năm 2021 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII.


Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đọc tờ trình

Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đọc tờ trình về Chương trình làm việc toàn khóa XVII (2020-2025) của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII. 

Trong buổi sáng, hội nghị chia 4 tổ thảo luận.

Buổi chiều hội nghị tiếp tục làm việc và bế mạc.

PV

(0) Bình luận
Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII