Quốc phòng

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kim Thành

TRƯƠNG HÀ 03/10/2023 13:27

Kim Thành (Hải Dương) là địa phương cấp huyện đầu tiên tổ chức diễn tập trong năm 2023.

W_dien-tap-kim-thanh.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện của tỉnh Hải Dương phát biểu khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kim Thành năm 2023

Sáng 3/10, huyện Kim Thành tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Đây là địa phương cấp huyện đầu tiên trong năm 2023 tổ chức diễn tập.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng lưu ý cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kim Thành năm 2023 được tổ chức ở nhiều địa điểm, nhiều nội dung khó, phức tạp. Vì vậy, Ban đạo diễn cần chuẩn bị chu đáo, thực hiện đúng kế hoạch, thời gian, vận dụng linh hoạt phương pháp, điều hành cuộc diễn tập khoa học, sát thực tế. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả khách quan, toàn diện. Đối với khung tập, cần quán triệt nghiêm túc kế hoạch diễn tập của Ban Chỉ đạo. Làm tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, cơ sở vật chất. Thực hiện đầy đủ trình tự nội dung của cuộc diễn tập, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người tập. Rút ra được bài học kinh nghiệm qua quá trình diễn tập làm cơ sở tổ chức xây dựng khu vực phòng thủ huyện. Bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị trong quá trình diễn tập.

W_w_dien-tap-kim-thanh-3.jpg
Hội nghị Ban Thường vụ Huyện Kim Thành ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kim Thành năm 2023 diễn ra trong 2 ngày (3-4/10), được tiến hành qua 3 giai đoạn gồm: chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ.

TRƯƠNG HÀ
(0) Bình luận
Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kim Thành