Khả năng thiếu nước đổ ải

10/01/2017 12:45

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh, mặc dù đang trong giai đoạn trữ nước đổ ải nhưng mực nước tại các kênh trục đạt thấp.


Hiện tại, mực nước tại Xuân Quan dao động từ 1,3-1,4 m, tại Bá Thủy từ 0,91-0,93 m, thấp hơn 0,5 m so với thiết kế. Thời gian qua không có mưa, đất được ải nên lượng nước đổ ải sẽ tăng cao so với mọi năm. Do vậy, khả năng thiếu nước đổ ải là rất cao.

Từ 0 giờ ngày 10-1, các hồ chứa thủy điện sẽ xả nước đợt 1. Chi cục Thủy lợi tỉnh đề nghị các địa phương theo dõi diễn biến của dòng chảy, tận dụng tối đa nguồn nước được bổ sung từ các hồ chứa thủy điện; quản lý chặt chẽ nguồn nước, không để xảy ra tình trạng rò rỉ, gây lãng phí nước.

PV
(0) Bình luận
Khả năng thiếu nước đổ ải