Kết quả giải quyết đơn thư phản ánh về ô nhiễm môi trường của người dân xóm Chùa Vít

03/11/2022 11:31

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương xác minh nội dung phản ánh tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại một số doanh nghiệp của người dân xóm Chùa Vít, thôn Phúc B, xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng) là có cơ sở.


Trong tháng 9, Báo Hải Dương và Sở TNMT nhận được đơn của đại diện các hộ dân ở khu vực này phản ánh một số doanh nghiệp xung quanh phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trưởng, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. Báo Hải Dương đã cử phóng viên xác minh và có bài phản ánh. Sở TNMT đã chủ trì, phối hợp với Phòng TNMT huyện Cẩm Giàng, UBND xã Cẩm Phúc cùng đại diện các công dân ký tên trong đơn tiến hành xác minh đối với 4 Công ty TNHH: Tung Yang, Kỹ thuật chính xác Hợp Chí Việt Nam, Trung Anh Kitchen, Hợp Lực Cảng Việt và 4 Công ty TNHH thuê lại mặt bằng của Công ty TNHH Hợp Lực Cảng Việt: CP Solution, Ngàn Mạch, HanKook Bobbin Việt Nam và Long Vina Electronics.

Kết quả kiểm tra cho thấy, 5 trong tổng số 8 cơ sở người dân phản ánh có phát sinh khí thải, gồm  các Công ty TNHH: Tung Yang, Kỹ thuật chính xác Hợp Chí Việt Nam, Trung Anh Kitchen, HanKook Bobbin Việt Nam, Long Vina Electronics.

Về cơ bản, các cơ sở đã có biện pháp thu gom, xử lý khí thải phát sinh. Tuy nhiên, 2 cơ sở có biện pháp thu gom, xử lý khí thải chưa bảo đảm, gồm: Công ty TNHH Trung Anh Kitchen, Công ty TNHH Kỹ thuật chính xác Hợp Chí Việt Nam.

Sở TNMT kết luận "phản ánh của người dân về hoạt động của doanh nghiệp trong khu vực phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường là có cơ sở". Sở TNMT yêu cầu các cơ sở rà soát toàn bộ quy trình hoạt động sản xuất, áp dụng các giải pháp giảm thiểu tác động của khí thải đến môi trường; hoàn thiện các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường. Công ty TNHH Trung Anh Kitchen dừng ngay hoạt động phun sơn do chưa được đánh giá trong kế hoạch bảo vệ môi trường được UBND huyện Cẩm Giàng xác nhận. Công ty TNHH Kỹ thuật chính xác Hợp Chí Việt Nam phải đánh giá ngay hiệu quả xử lý của các công trình xử lý khí thải, trường hợp khí thải xả ra môi trường không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải phải dừng hoạt động.

Đề nghị UBND huyện Cẩm Giàng, UBND xã Cẩm Phúc phối hợp giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở được kiểm tra và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, kịp thời giải quyết phản ánh của nhân dân, xử lý nếu có vi phạm.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Kết quả giải quyết đơn thư phản ánh về ô nhiễm môi trường của người dân xóm Chùa Vít