Kết nối hệ thống camera tại cơ sở cách ly tập trung để giám sát

21/05/2021 13:40

Hệ thống camera tại 17 cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được kết nối thành công với hệ thống giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông.


Nhân viên kỹ thuật Viettel Hải Dương kiểm tra hệ thống camera tại các cơ sở cách ly

Đến ngày 18.5, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp Viettel Hải Dương, Sở Y tế kết nối thành công hệ thống camera tại 17 cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh với hệ thống giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông.

51 cơ sở cách ly còn lại chưa thể kết nối do hệ thống camera lạc hậu, cài đặt hệ thống bảo mật hoặc không phối hợp thực hiện. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị nhanh chóng thay thế, lắp đặt hệ thống camera mới để tích hợp với hệ thống giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thôngtrước ngày 20.5.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kết nối hệ thống camera tại cơ sở cách ly tập trung để giám sát