Kết nạp đảng viên đạt 29,3% kế hoạch năm

01/04/2014 10:18

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đã kết nạp 47 đảng viên mới, đạt 29,3% kế hoạch năm.

Trong số các đảng viên mới kết nạp, 1 đồng chí có trình độ thạc sĩ, 27 đồng chí có trình độ đại học, 4 đồng chí có trình độ cao đẳng, còn lại là trình độ trung cấp và công nhân kỹ thuật. Một số đơn vị kết nạp được nhiều đảng viên mới là Đảng bộ Công ty CP Lilama 69-3 (9 người), Đảng bộ Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc (7 người)…

HD
(0) Bình luận
Kết nạp đảng viên đạt 29,3% kế hoạch năm
ss