Kết nạp 51 đảng viên đợt 3-2

14/02/2014 10:37

Đảng bộ huyện Ninh Giang đã kết nạp 51 đảng viên đợt 3-2.


66,7% số đảng viên mới kết nạp là nữ, 84,3% là đoàn viên thanh niên, 56,8% làm nông nghiệp và giáo viên mầm non, 98% có trình độ văn hóa THPT, 66,7% có trình độ chuyên môn cao đẳng và đại học. Những nơi kết nạp nhiều là Đảng bộ các xã Nghĩa An, Hưng Long, Quyết Thắng, thị trấn Ninh Giang, mỗi đảng bộ kết nạp được 4 đảng viên.

Năm 2014, Huyện uỷ Ninh Giang tập trung chỉ đạo các ban xây dựng Đảng, các đoàn thể huyện, các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, phấn đấu toàn huyện kết nạp từ 180 đảng viên trở lên.

Nhân dịp này, Huyện uỷ Ninh Giang đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 118 đảng viên từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng.

DUY DƯƠNG


(0) Bình luận
Kết nạp 51 đảng viên đợt 3-2
ss