Kê khai trực tuyến xin cấp lại thẻ căn cước công dân

18/11/2019 14:30

Bộ Công an đã ban hành Thông tư 48/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số quy định về trình tự thực hiện cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân (CCCD) tại Thông tư 11/2016/TT-BCA ngày 4.3.2016.

Theo đó, khi tiếp công dân đến làm thủ tục đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD, cán bộ tiếp công dân yêu cầu người đến làm thủ tục viết tờ khai theo mẫu. Nếu công dân đã kê khai thông tin trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến, người làm nhiệm vụ sẽ in tờ khai này để kiểm tra lại thông tin, ký, ghi rõ họ tên.

Cán bộ tiếp công dân đối chiếu thông tin trên tờ khai CCCD với thông tin trên các giấy tờ công dân xuất trình. Nếu thông tin kê khai đúng quy định, cán bộ tập hợp thành hồ sơ và thực hiện việc cấp, đổi.

Thông tư cũng quy định rõ việc trả thẻ CCCD cho người xin cấp, đổi được phân thành các cấp cụ thể. Trung tâm CCCD quốc gia có trách nhiệm trả thẻ CCCD cho đơn vị tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ ban đầu.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nhận dữ liệu kết quả phê duyệt cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD được trả về để quản lý theo quy định và trả dữ liệu kết quả phê duyệt cấp, đổi, cấp lại thẻ cho nơi đã chuyển dữ liệu.

Cuối cùng, đơn vị tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD ban đầu sẽ là nơi trả thẻ CCCD, giấy xác nhận số chứng minh nhân dân, thu, cắt góc và trả lại chứng minh nhân dân cho công dân.

Đối với công dân có đăng ký trả kết quả tại địa chỉ theo yêu cầu thì bàn giao thẻ CCCD, giấy xác nhận số chứng minh thư cho đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát để trả cho họ.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1.12.2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kê khai trực tuyến xin cấp lại thẻ căn cước công dân