[Infographics] Đặc sắc ca Huế

18/11/2019 20:02

“Nghệ thuật ca Huế” đang được xây dựng hồ sơ trình UNESCO đề nghị công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.


Theo TTXVN

(0) Bình luận
[Infographics] Đặc sắc ca Huế